» Lab 7-9
20e september 2012 4 Kommentarer »

Arbetet med Portal Fördjupningsbok 1 och 2 pågår parallellt med material till Portal Lärarwebb. Böckerna kommer att finnas till försäljning inför höstterminen 2013.

Portal Fördjupningsbok 1 innehåller fördjupningsmaterial främst till kapitlen Berättande texter och Sakprosatexter. Du hittar bland annat: klassiska verk återberättade i sin helhet, författarpresentationer, svensk litteraturhistoria samt fler exempel på sakprosatexter.

Smakprov av Portal Fördjupningsbok 1

Portal Fördjupningsbok 2 innehåller fördjupningsmaterial främst till kapitlen Läsa, Skriva, Tala, lyssna och samtala samt Informationssökning och källkritik. Du hittar bland annat: utförligare genomgång av grammatiska begrepp, underlag för muntliga presentationer, fördjupad språkhistoria samt textexempel från grannspråken.

Finns det annat du skulle vilja fanns med i de båda fördjupningsböckerna?

portal


 1. Hej!
  Jag tycker Portal är en mycket tydlig lärobok och till hjälp i undervisningen. Har ni tänkt att ta upp kring källkritik i fördjupningsböckerna?
  Hälsningar Catarina Persborn

  Kommentar av Catarina Persborn den 29 november, 2012 klockan 12:50


 2. Tack för din synpunkt. Vi är mitt inne i diskussionerna när det gäller innehållet, så det är mycket möjligt att vi kommer att komplettera med ytterligare källkritik i Fördjupningsbok 2.

  Kommentar av inger.blomquist@gleerups.se den 3 december, 2012 klockan 14:13


 3. Hej vi har för avsikt att köpa in Portal till våra högstadieelever ht 2013 eftersom vi tycker det är en MYCKET väl genomtänkt läromedel som man kan använda även efter höstadietiden. Jag och ett par kollegor arbetade förra året med responsarbete i åk 8. Det blev många turer för lärarna som skulle bedöma detta men vi upplevde att det gav resultat och eleverna tog verkligen uppgiften på allvar. Vi behöver praktiska ideer hur man genomför detta och exempel på texter. Vi gav eleverna en form av bedömningsmatris första gången. Vi brukar ha bra ideer men precis som andra lärare drunknar vi i pappersjobb. Kan Ni ge oss lite tips gör att vi enklare ska kunna följa läroplanen? Mvh Helena Rietz

  Kommentar av Helena Rietz den 14 mars, 2013 klockan 09:50


 4. Kul att ni planerar att köpa in Portal.
  Just nu är författarna mitt inne i arbetet med fördjupningsböckerna, och under sommaren ska vi fylla på lärarwebben. Vi tar med oss dina tankar i det arbetet. Lärarwebben ska ju just vara en idébank och hjälp för er lärare i planeringsarbetet. Har ni tittat på det material som hitintills finns upplagt på lärarwebben?

  Kommentar av inger.blomquist@gleerups.se den 14 mars, 2013 klockan 10:33